augustus 19, 2018T:0167-532628logementdeblauwesluis@hotmail.com

West Brabantse Waterlinie

Home / West Brabantse Waterlinie

In de nabijheid van de Steenbergse Vliet zijn nog enkele cultuurhistorische elementen te vinden die onderdeel uitmaken van de West Brabantse Waterlinie, waaronder de vesting van Steenbergen, Fort Henricus en de sluizencomplexen ter hoogte van Benedensas en Bovensas. Ter hoogte van de locatie, waar de Steenbergse Vliet fysiek verbonden is met de kreken, is een inundatiesluis gelegen. De inundatiesluis Blauwe Sluis werd vroeger gebruikt om de kreken te inunderen (onder water zetten) en de vijand op afstand te houden. Rond 1628 is ter verdediging van het gebied een redoute/schans ter hoogte van de Blauwe Sluis aangelegd. Dit verdedigingswerk is in de periode tussen 1751 en 1794 vervangen door een batterij. Van zowel de redoute/schans als de batterij is er niets meer zichtbaar.

Onderdelen uit het gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken die een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van het verleden van de West Brabantse Waterlinie, zoals het inundatieverleden, maar ook de recreatieve voorzieningen en ontsluiting in het gebied zijn meegenomen in de 2e tender voor de subsidieaanvraag van Landschappen van Allure (LvA). In maart 2014 is de subsidie toegekend. Er kan nu worden begonnen met het weer zichtbaar maken van de West Brabantse Waterlinie, enerzijds door het verhaal in beeld te brengen en bestaande en deels verdwenen elementen te herstellen o.m. door het plaatsen informatiepanelen en de aanleg van een uitkijktoren in combinatie met aan- en afmeermogelijkheden nabij de Beatrixsluis. Het steigerobject zal ontworpen worden door de architecten Ad & Ro, ontwerpers van de Mozesbrug bij fort De Roveren in Halsteren. Landbouwbedrijf de Witte V.O.F. is met het initiatief voor het Logement één van de betrokken projectpartners samen met Benedensas V.O.F. en Sportvisserij Zuidwest Nederland, die financieel een bijdrage levert bij het realiseren van projecten in onder meer de omgeving van de Blauwe Sluis en in de Cruijslandse Kreken. Voor meer projectinformatie, zie site www.gemeente-steenbergen.nl en www.westbrabantsewaterlinie.nl.

Neem contact op

Voor meer info.

Translate »