augustus 19, 2018T:0167-532628logementdeblauwesluis@hotmail.com

Omgeving

Home / Omgeving

De Steenbergse Vliet maakt met de Mark-Dintel onderdeel uit van de Brabantse rivieren. Zij zorgen ervoor dat West-Brabant, zowel recreatief als voor de beroepsvaart, via het water wordt ontsloten. De kernen Dinteloord, Steenbergen, Roosendaal, Oudenbosch, Zevenbergen, Etten-Leur en Breda met een havenkanaal, maar ook divers jachthavens zijn aan deze rivieren gelegen.

Kenmerkend voor de Steenbergse Vliet is het idyllische en landschappelijke beeld van het water en het buitendijks gelegen gebied. Aan de vliet zijn kleinschalige recreatiemogelijkheden gesitueerd, twee jachthavens ter hoogte van het (historische) sluizencomplex Benedensas, een jachthaven (circa 50 tot 200 ligplaatsen), camping en horeca in de omgeving van De Heen. Via het havenkanaal is de voormalige vestingstad Steenbergen met de jachthaven en het winkelcentrum verbonden met de Steenbergse Vliet.

[mk_image src=”http://www.logementdeblauwesluis.nl/wp-content/uploads/2014/05/2013-10-09-10.42.09-e1399635145388.jpg” image_width=”800″ image_height=”650″ crop=”true” lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”left” margin_bottom=”10″]

Blauwe Sluis, nabij het Bovensas, is een buurtschap in de gemeente Steenbergen in de streek Brabantse Wal in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en ligt in het zuidoosten van de deze gemeente, tussen Steenbergen (ong. 2 km) en Kruisland (ong. 2 km).

De buurtschap bestaat uit een dertigtal huizen en bevindt zich op ongeveer twee kilometer van Steenbergen, aan de driesprong van de waterlopen de Steenbergse Vliet, Roosendaalse Vliet en de Kleine Aa, die doorstroomt tot aan het Belgische Kalmthout. De buurtschap dankt waarschijnlijk haar naam aan het nabijgelegen gelijknamige sluizencomplex, specifiek naar de blauwe kleur van de sluisdeuren. Het sluiscomplex dateert van 1822; de nabijgelegen sasmeesterswoning is in 1835 aangebouwd. Het watergebied nabij en rond de buurtschap is dankzij de relatief vlakke oevers erg geliefd bij sportvissers.

[mk_image src=”http://www.logementdeblauwesluis.nl/wp-content/uploads/2014/05/Bastion-Blauwe-Sluis-1794-oude-kaart1.jpg” image_width=”800″ image_height=”582″ crop=”true” lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”left” margin_bottom=”10″ title=”Oude Kaart Bastion Blauwe Sluis 1794 “]

In de Gebiedsontwikkeling Waterpoort werken de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland samen met partijen rondom het Volkerak-Zoommeer om het gebied met een gezonde en duurzame ontwikkeling op de kaart te zetten. In deze gebiedsontwikkeling wordt samenwerking gezocht met ondernemers en burgers, waarin zij ruimte krijgen initiatief te nemen en zelf actief aan de slag te gaan. De Cruijslandse Kreken zijn binnen Waterpoort als ontwikkelproject aangemerkt.

Om input te krijgen vanuit het gebied is eind 2012 een projectgroep opgericht bestaande uit gemeente Steenbergen, provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, ZLTO, Stichting BoVo, HSV de Kruisweel, Sportvisserij Zuidwest Nederland, IJsbaan De Kruisbeek, landbouwbedrijf De Witte VOF en dorpsraad Kruisland.

Deze samenwerking heeft geresulteerd in het gebiedsperspectief voor de Cruijslandse Kreken. Voor het gebiedsperspectief is een kaart getekend die het gezamenlijk wensbeeld schetst. Een kaartbeeld waarin de verschillende ideeën, initiatieven en belangen zijn meegenomen, afgewogen en een plek hebben gekregen. Ingezet wordt op een robuust krekenstelsel met een aaneengesloten landschappelijke structuur met ruimte voor het realiseren van EVZ’s en beek/kreekherstel. In dit kader heeft ons Landbouwbedrijf de grond verkocht aan de Tuimelaarskreek en Kruisbeek voor de realisatie van de 1e fase beek- en kreekherstel. Meer informatie over het project Cruijslandse Kreken vindt u op de site van Het Waterschap De Brabantse Delta: www.brabantsedelta.nl.

Recreatieve ontwikkelingen zijn gaande rondom de zogenaamde belevingspoorten. Ook zijn er kansen voor recreatief medegebruik (wandelen, kanoën, vissen) waarbij is gekozen voor een wandelroute langs akkerranden aan de oostzijde van de kreken, zogenoemde boerenpad langs de Baak. Om natuurgebieden te ontzien, is er een kanoroute en worden visplekken en kanosteigers geclusterd, nabij de belevingspunten en langs routes.

[mk_image src=”http://www.logementdeblauwesluis.nl/wp-content/uploads/2014/05/project-Cruijslandsekreken-brabantsedelta.jpg” image_width=”800″ image_height=”603″ crop=”true” lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_blank” caption_location=”inside-image” align=”left” margin_bottom=”10″ link=”http://www.logementdeblauwesluis.nl/wp-content/uploads/2014/05/project-Cruijslandsekreken-brabantsedelta.jpg” title=”Kaart De Cruijslandse Kreken”]

Locatie De Blauwe Sluis/De Baak is de belangrijkste belevingspoort van de Cruijslandse Kreken. Deze poort vormt de schakel tussen de Cruijslandse Kreken en de Steenbergse Vliet en had in het verleden een belangrijke functie als inlaat van water bij het inunderen van de kreken. Op deze plek heeft een schans gestaan die later is vervangen door een batterij. Van beide objecten is in het landschap niets meer zichtbaar, maar wanneer U de nabij gelegen Beatrixsluis bezoekt, dan leest U hier meer over de cultuurhistorie en de natuur van het Cruijslandse Krekengebied.

Deze locatie biedt ook de mogelijkheid om met een sloep, fluisterboot, kano of plezierboot ter hoogte van Bovensas/Blauwe Sluis af te meren en een bezoek te brengen aan de kreken. Het is de fysieke toegang tot het water per boot/kano (verhuur), te voet of schaats.

Kanoroute kaart is verkrijgbaar bij Logement De Blauwe Sluis.

[mk_image src=”http://www.logementdeblauwesluis.nl/wp-content/uploads/2014/05/Batterij-Blauwe-Sluis-1794.jpg” image_width=”800″ image_height=”582″ crop=”true” lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”left” margin_bottom=”10″ link=”http://www.logementdeblauwesluis.nl/wp-content/uploads/2014/05/Batterij-Blauwe-Sluis-1794.jpg” title=”Plattegrond Batterij Blauwe Sluis”]

In de nabijheid van de Steenbergse Vliet zijn nog enkele cultuurhistorische elementen te vinden die onderdeel uitmaken van de West Brabantse Waterlinie, waaronder de vesting van Steenbergen, Fort Henricus en de sluizencomplexen ter hoogte van Benedensas en Bovensas. Ter hoogte van de locatie, waar de Steenbergse Vliet fysiek verbonden is met de kreken, is een inundatiesluis gelegen. De inundatiesluis Blauwe Sluis werd vroeger gebruikt om de kreken te inunderen (onder water zetten) en de vijand op afstand te houden. Rond 1628 is ter verdediging van het gebied een redoute/schans ter hoogte van de Blauwe Sluis aangelegd. Dit verdedigingswerk is in de periode tussen 1751 en 1794 vervangen door een batterij. Van zowel de redoute/schans als de batterij is er niets meer zichtbaar.

Onderdelen uit het gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken die een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van het verleden van de West Brabantse Waterlinie, zoals het inundatieverleden, maar ook de recreatieve voorzieningen en ontsluiting in het gebied zijn meegenomen in de 2e tender voor de subsidieaanvraag van Landschappen van Allure (LvA). In maart 2014 is de subsidie toegekend. Er kan nu worden begonnen met het weer zichtbaar maken van de West Brabantse Waterlinie, enerzijds door het verhaal in beeld te brengen en bestaande en deels verdwenen elementen te herstellen o.m. door het plaatsen informatiepanelen en de aanleg van een uitkijktoren in combinatie met aan- en afmeermogelijkheden nabij de Beatrixsluis. Het steigerobject zal ontworpen worden door de architecten Ad & Ro, ontwerpers van de Mozesbrug bij fort De Roveren in Halsteren. Landbouwbedrijf de Witte V.O.F. is met het initiatief voor het Logement één van de betrokken projectpartners samen met Benedensas V.O.F. en Sportvisserij Zuidwest Nederland, die financieel een bijdrage levert bij het realiseren van projecten in onder meer de omgeving van de Blauwe Sluis en in de Cruijslandse Kreken. Voor meer projectinformatie, zie site www.gemeente-steenbergen.nl en www.westbrabantsewaterlinie.nl.

Neem contact op

Voor meer info.

Translate »