augustus 19, 2018T:0167-532628logementdeblauwesluis@hotmail.com

Landbouwbedrijf De Witte VOF

Home / Landbouwbedrijf De Witte VOF
[mk_revslider id=”2″]

Op de locatie heeft ooit een historische hoeve gestaan, Hoeve De Blauwe Sluis, gesticht 1917. Sinds 1971 is de familie De Witte op de boerderij komen wonen. De bebouwing is in de loop der tijd vervangen door een schuur (jaren ‘50), een woonboerderij (jaren ’70) en uitgebreid met een werktuigen- en bewaarloods. In 1953 is de oude schuur nog een keer in brand gestoken door een pyromaan en is herbouwd. De voormalige arbeiderswoning, gelegen aan de Steenbergse Vliet, is in 2001 vervangen door een woning onder architectuur gebouwd door Zeelenberg Architectuur uit Ouddorp. Sinds 2014 wordt deze woning in het hoogseizoen verhuurd als Logement en in het naseizoen als Bed & Breakfast met ontbijt samengesteld met lokale producten. De locatie van het Logement De Blauwe Sluis is met theetuin en bloemenplukrand direct gelegen aan het (historische) sluizencomplex Bovensas

Hoeve De Blauwe Sluis, nu Landbouwbedrijf de Witte VOF, is gelegen aan de Kruislandsedijk 25-27 in Steenbergen. Het akkerbouwbedrijf heeft een omvang van ruim 200 hectare. Het bedrijf verbouwt verschillende soorten landbouwgewassen, waaronder tafel- en frietaardappelen, suikerbieten, winterpeen, sperciebonen, zomer- en wintertarwe, uien en cichorei. Naast deze activiteiten heeft het bedrijf ook ruim 20 km (bloemrijke) akkerranden, waarvan een deel is gesitueerd op de gronden rondom de bedrijfslocatie en op de gronden in het Cruijslandse Krekengebied. Deze randen hebben als doel om verdwenen weidevogels, zoals o.m.de patrijs, gele kwikstaart, graspieper, scholekster, kievit, geelgors en veldleeuwerik weer een voedsel- en broedplek te bieden. Andere randen bestaan uit een mengsel van bloem- en graansoorten waar allerlei insecten op afkomen met als doel om de luizen in gewassen op een natuurlijke wijze te bestrijden.

De locatie Kruislandsedijk 25-27 wordt aan de noordzijde begrensd door de Steenbergse Vliet. Aan oostzijde is een watergang gelegen die in verbinding staat met de Cruijslandse kreken. De westzijde wordt begrensd door Verbeek boomkwekerij. Aan deze zijde van de locatie bevindt zich een groenstrook met wilgen. Vroeger heeft hier de waterloop gelegen die de verbinding vormde met de Steenbergse Vliet. Dit is in de huidige situatie door de beplanting met wilgen en riet en door het lagere maaiveld nog herkenbaar. Parrallel aan de strook met wilgen is de oprijlaan gesitueerd. De oprijlaan is aan weerszijden voorzien van monumentale linden. Het bouwland op de locatie wordt aan de zijde van de Kruislandsedijk en de watergang naar de Steenbergse Vliet omgeven door een akkerrand met gras van 4 meter (actief randenbeheer) en een akkerrand met een bloemenmengsel van 6 meter. Een gedeelte van de locatie is in gebruik als paardenweide en bloemenplukrand.

Langs de bloemplukrand en langs de bestaande (bloemrijke) akkerranden is een boerenpad aangelegd. Dit wandelpad verbindt het Logement met het eiland De Blauwe Sluis. Vanaf dit punt kan verder gewandeld worden naar het sluizencomplex Boven Sas en naar de Cruijslandse Kreken.

[mk_gallery title=”Landbouw foto’s” images=”159,156,158,157,261,262,263,264″ column=”4″ height=”300″ frame_style=”gray_border” disable_title=”false” image_quality=”1″ pagination=”false” count=”10″ pagination_style=”1″ order=”ASC” orderby=”date”]
Neem contact op

Voor meer info.

Translate »