augustus 19, 2018T:0167-532628logementdeblauwesluis@hotmail.com

ANV Brabantse Wal (agrarisch natuurbeheer)

Home / ANV Brabantse Wal (agrarisch natuurbeheer)

Om het karakteristieke landschap van onze streek te behouden en daar waar mogelijk te versterken, is in november 2011 de ANV opgericht, de Agrarische Natuur Vereniging Brabantse Wal. Het is een initiatief van de ZLTO-afdelingen (vereniging van ondernemers in de groene ruimte) van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. Wij, als Landbouwbedrijf de Witte VOF, zijn lid van de ANV Brabantse Wal.

Doelstelling ANV Brabantse Wal

Het bevorderen van natuur- en landschapsbeheer door agrariërs en overige streekbewoners in het gebied. Het bevorderen dat de agrarische bedrijven een uitvoerende rol hebben in genoemd beheer dat groene en blauwe diensten worden aangeboden en het organiseren van activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

aanleggen en ouderhouden van houtwallen en kikkerpoelen

–       creëren van meer mogelijkheden voor recreatie in het buitengebied, zoals het bevorderen van wandel- en fietspaden langs landbouwpercelen met bloeiende akkerranden

–       stimuleren van het aanleggen van bloemrijke akkerranden en bloemenplukranden bij toeristische speerpunten

–       deelnemen aan projecten en tellingen rondom bijna verdwenen akkervogels

–       stimuleren van duurzame agrarische ondernemen.

–       vergroten van de biodiversiteit: het bevorderen van de verscheidenheid van flora en fauna

–       stimuleren van het tonen van streekproducten en streekgerechten

–       organiseren van cursussen en excursies

 

Hoe gaat de ANB Brabantse Wal te werk?

De ANV Brabantse Wal neemt het initiatief voor het bevorderen van natuur en landschap in het gebied. De praktische en lokale kennis van agrariërs en andere bewoners worden zoveel mogelijk gebundeld. Zij zijn samen in staat om natuur en landschap verder te versterken. Zo kunnen agrariërs een goede rol vervullen in de uitvoering van het beheer, het versterkt hun bedrijfsvoering.

De ANV Brabantse Wal heeft ook nauw overleg en samenwerking met o.a. het Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, het Waterschap Brabantse Delta en andere organisaties. De concrete doelen van de ANV Brabantse Wal worden in een jaarplan vastgelegd en jaarlijks wordt in een jaarverslag verantwoording afgelegd.

Wilt U meer informatie over de vereniging en haar activiteiten, ga dan naar onze website:  www.anvbrabantsewal.nl

Neem contact op

Voor meer info.

Translate »